360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
Haberler - Duyurular

YULARI MAHALLESİ' NDE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

9 Ekim 2018 - 562 kez okundu.
İ L A N BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Mülkiyeti Belediyemize ait Yuları Mahallesinde bulunan 4 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır. 2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 3- İhaleler 16 Ekim 2018 Salı günü saat 14.00'dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 5’er dakika arayla Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır 4- İhaleye girecek istekliler geçici teminatı ihale saati öncesinde belediyemize yatıracaklardır. 5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler : A) Gerçek Kişilerden : 1- Kanuni ikametgâh belgesi 2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası. 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz. 5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. 6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname. B) Tüzel Kişilerden : 1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası. 2- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 3- Tüzel kişiliğin imza sirküleri. 4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz. 5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge. 6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname. 6- İhaleye girecekler istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 13.15’e kadar teslim edeceklerdir. İlan Olunur. 05.10.2018 Yahyalı Belediye Başkanlığı
Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör