360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
Haberler - Duyurular

İ L A N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici  teminatı belirtilen, Kopçu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 73 adet  taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır.

S.No

Mahalle

Cinsi

Ada/Parsel

Alanı m²

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

1

Kopçu

Arsa

106 / 1

1397,06

62.867,70 TL.

1.900,00 TL.

2

Kopçu

Arsa

106 / 2

1365,75

61.458,75 TL.

1.850,00 TL.

3

Kopçu

Arsa

106 / 3

1403,87

63.174,15 TL.

1.900,00 TL.

4

Kopçu

Arsa

106 / 4

1368,35

61.575,75 TL.

1.850,00 TL.

5

Kopçu

Arsa

107 / 1

1002,54

45.114,30 TL.

1.400,00 TL.

6

Kopçu

Arsa

107 / 2

1002,74

45.123,30 TL.

1.400,00 TL.

7

Kopçu

Arsa

107 / 3

1002,52

45.113,40 TL.

1.400,00 TL.

8

Kopçu

Arsa

107 / 4

1177,81

53.001,45 TL.

1.600,00 TL.

9

Kopçu

Arsa

107 / 5

1179,27

53.067,15 TL.

1.600,00 TL.

10

Kopçu

Arsa

108 / 3

1251,16

56.302,20 TL.

1.700,00 TL.

11

Kopçu

Arsa

108 / 5

1275,79

57.410,55 TL.

1.750,00 TL.

12

Kopçu

Arsa

108 / 6

1279,69

57.586,05 TL.

1.750,00 TL.

13

Kopçu

Arsa

109 / 1

1407,64

63.343,80 TL.

1.920,00 TL.

14

Kopçu

Arsa

109 / 2

1489,07

67.008,15 TL.

2.020,00 TL.

15

Kopçu

Arsa

109 / 4

1495,26

67.286,70 TL.

2.050,00 TL.

16

Kopçu

Arsa

109 / 5

1494,55

67.254,75 TL.

2.050,00 TL.

17

Kopçu

Arsa

109 / 6

1485,13

66.830,85 TL.

2.010,00 TL.

18

Kopçu

Arsa

111 / 2

1032,10

46.444,50 TL.

1.400,00 TL.

19

Kopçu

Arsa

111 / 3

1027,38

46.232,10 TL.

1.400,00 TL.

20

Kopçu

Arsa

111 / 4

1213,93

54.626,85 TL.

1.650,00 TL.

21

Kopçu

Arsa

111 / 5

1301,01

58.545,45 TL.

1.800,00 TL.

22

Kopçu

Arsa

111 / 6

1333,98

60.029,10 TL.

1.820,00 TL.

23

Kopçu

Arsa

112 / 1

1181,43

53.164,35 TL.

1.600,00 TL.

24

Kopçu

Arsa

112 / 2

1195,35

53.790,75 TL.

1.620,00 TL.

25

Kopçu

Arsa

112 / 3

1189,17

53.512,65 TL.

1.620,00 TL.

26

Kopçu

Arsa

112 / 4

1186,18

53.378,10 TL.

1.620,00 TL.

27

Kopçu

Arsa

113 / 4

1018,10

45.814,50 TL.

1.400,00 TL.

28

Kopçu

Arsa

117 / 1

1043,65

46.964,25 TL.

1.420,00 TL.

29

Kopçu

Arsa

117 / 2

1053,67

47.415,15 TL.

1.430,00 TL.

30

Kopçu

Arsa

121 / 3

1332,05

59.942,25 TL.

1.800,00 TL.

31

Kopçu

Arsa

122 / 3

1361,15

61.251,75 TL.

1.850,00 TL.

32

Kopçu

Arsa

123 / 1

1095,75

49.308,75 TL.

1.500,00 TL.

33

Kopçu

Arsa

123 / 2

1280,68

57.630,60 TL.

1.750,00 TL.

34

Kopçu

Arsa

123 / 3

1264,24

56.890,80 TL.

1.720,00 TL.

35

Kopçu

Arsa

123 / 4

1275,19

57.383,55 TL.

1.750,00 TL.

36

Kopçu

Arsa

123 / 8

1380,85

62.138,25 TL.

1.900,00 TL.

37

Kopçu

Arsa

123 / 9

1144,08

51.483,60 TL.

1.550,00 TL.

38

Kopçu

Arsa

124 / 2

1292,08

58.143,60 TL.

1.750,00 TL.

39

Kopçu

Arsa

124 / 3

1398,25

62.921,25 TL.

1.900,00 TL.

40

Kopçu

Arsa

129 / 1

1352,04

60.841,80 TL.

1.850,00 TL.

41

Kopçu

Arsa

129 / 2

1357,48

61.086,60 TL.

1.850,00 TL.

42

Kopçu

Arsa

129 / 3

1331,75

59.928,75 TL.

1.800,00 TL.

43

Kopçu

Arsa

129 / 4

1300,43

58.519,35 TL.

1.770,00 TL.

44

Kopçu

Arsa

129 / 5

1282,72

57.722,40 TL.

1.750,00 TL.

45

Kopçu

Arsa

129 / 6

1251,68

56.325,60 TL.

1.700,00 TL.

46

Kopçu

Arsa

130 / 1

1080,27

48.612,15 TL.

1.470,00 TL.

47

Kopçu

Arsa

130 / 2

1113,86

50.123,70 TL.

1.520,00 TL.

48

Kopçu

Arsa

130 / 3

1100,60

49.527,00 TL.

1.500,00 TL.

49

Kopçu

Arsa

130 / 4

1016,08

45.723,60 TL.

1.400,00 TL.

50

Kopçu

Arsa

130 / 5

1048,14

47.166,30 TL.

1.430,00 TL.

51

Kopçu

Arsa

130 / 6

1063,30

47.848,50 TL.

1.450,00 TL.

52

Kopçu

Arsa

131 / 1

1448,75

65.193,75 TL.

2.000,00 TL.

53

Kopçu

Arsa

131 / 2

1370,24

61.660,80 TL.

1.870,00 TL.

54

Kopçu

Arsa

131 / 3

1165,15

52.431,75 TL.

1.600,00 TL.

55

Kopçu

Arsa

131 / 4

1058,71

47.641,95 TL.

1.450,00 TL.

56

Kopçu

Arsa

131 / 5

1172,81

52.776,45 TL.

1.600,00 TL.

57

Kopçu

Arsa

131 / 6

1472,76

66.274,20 TL.

2.000,00 TL.

58

Kopçu

Arsa

135 / 3

1060,19

47.708,55 TL.

1.450,00 TL.

59

Kopçu

Arsa

135 / 4

1287,73

57.947,85 TL.

1.750,00 TL.

60

Kopçu

Arsa

138 / 1

1055,92

47.516,40 TL.

1.450,00 TL.

61

Kopçu

Arsa

138 / 2

1048,64

47.188,80 TL.

1.450,00 TL.

62

Kopçu

Arsa

138 / 3

1023,71

46.066,95 TL.

1.400,00 TL.

63

Kopçu

Arsa

138 / 4

1027,52

46.238,40 TL.

1.400,00 TL.

64

Kopçu

Arsa

138 / 5

1054,99

47.474,55 TL.

1.450,00 TL.

65

Kopçu

Arsa

138 / 6

1058,40

47.628,00 TL.

1.450,00 TL.

66

Kopçu

Arsa

140 / 1

1008,40

45.378,00 TL.

1.380,00 TL.

67

Kopçu

Arsa

140 / 2

1016,43

45.739,35 TL.

1.400,00 TL.

68

Kopçu

Arsa

140 / 3

1028,62

46.287,90 TL.

1.400,00 TL.

69

Kopçu

Arsa

140 / 4

1045,47

47.046,15 TL.

1.430,00 TL.

70

Kopçu

Arsa

140 / 5

1004,69

45.211,05 TL.

1.370,00 TL.

71

Kopçu

Arsa

140 / 6

1014,70

45.661,50 TL.

1.380,00 TL.

72

Kopçu

Arsa

0/1309

25,00

1.125,00 TL.

35,00 TL.

73

Kopçu

Arsa

0/1408

30,00

1.350,00 TL.

45,00 TL.

2-İhale ile  ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

3-İhaleler 12 Ocak 2020 Salı günü saat 10.30’dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 5’er dakika arayla Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4-İhaleye girecek istekliler geçici teminatı ihale  saati öncesinde belediyemize yatıracaklardır.

5-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler :

A)Gerçek Kişilerden :
1- Kanuni ikametgâh belgesi
2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için  telefon numarası.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
B)Tüzel Kişilerden :
1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için  telefon numarası.
2- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret  ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya  benzeri bir makamdan 2020 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline  kayıtlı olduğuna dair belge.
3- Tüzel kişiliğin imza sirküleri.
4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
6-İhaleye girecekler istenilen belgeleri en geç ihale  günü saat 10.00’a kadar teslim edeceklerdir.

İlan Olunur.  31.12.2020

 

Yahyalı  Belediye Başkanlığı

Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör