360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
Haberler - Duyurular
 İ L A N 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Kopçu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 76 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır. 

S.No Mahalle Cinsi Ada/Parsel Alanı m²  Muhammen Bedeli  Geçici Teminatı
1 Kopçu Arsa        106 / 1 1397,06           62.867,70 TL. 1.900,00 TL.
2 Kopçu Arsa        106 / 2 1365,75           61.458,75 TL. 1.850,00 TL.
3 Kopçu Arsa        106 / 3 1403,87           63.174,15 TL. 1.900,00 TL.
4 Kopçu Arsa        106 / 4 1368,35           61.575,75 TL. 1.850,00 TL.
5 Kopçu Arsa        107 / 1 1002,54           45.114,30 TL. 1.400,00 TL.
6 Kopçu Arsa        107 / 2 1002,74           45.123,30 TL. 1.400,00 TL.
7 Kopçu Arsa        107 / 3 1002,52           45.113,40 TL. 1.400,00 TL.
8 Kopçu Arsa        107 / 4 1177,81           53.001,45 TL. 1.600,00 TL.
9 Kopçu Arsa        107 / 5 1179,27           53.067,15 TL. 1.600,00 TL.
10 Kopçu Arsa        108 / 3 1251,16           56.302,20 TL. 1.700,00 TL.
11 Kopçu Arsa        108 / 5 1275,79           57.410,55 TL. 1.750,00 TL.
12 Kopçu Arsa        108 / 6 1279,69           57.586,05 TL. 1.750,00 TL.
13 Kopçu Arsa        109 / 1 1407,64           63.343,80 TL. 1.920,00 TL.
14 Kopçu Arsa        109 / 2 1489,07           67.008,15 TL. 2.020,00 TL.
15 Kopçu Arsa        109 / 4 1495,26           67.286,70 TL. 2.050,00 TL.
16 Kopçu Arsa        109 / 5 1494,55           67.254,75 TL. 2.050,00 TL.
17 Kopçu Arsa        109 / 6 1485,13           66.830,85 TL. 2.010,00 TL.
18 Kopçu Arsa        111 / 2 1032,10           46.444,50 TL. 1.400,00 TL.
19 Kopçu Arsa        111 / 3 1027,38           46.232,10 TL. 1.400,00 TL.
20 Kopçu Arsa        111 / 4 1213,93           54.626,85 TL. 1.650,00 TL.
21 Kopçu Arsa        111 / 5 1301,01           58.545,45 TL. 1.800,00 TL.
22 Kopçu Arsa        111 / 6 1333,98           60.029,10 TL. 1.820,00 TL.
23 Kopçu Arsa        112 / 1 1181,43           53.164,35 TL. 1.600,00 TL.
24 Kopçu Arsa        112 / 2 1195,35           53.790,75 TL. 1.620,00 TL.
25 Kopçu Arsa        112 / 3 1189,17           53.512,65 TL. 1.620,00 TL.
26 Kopçu Arsa        112 / 4 1186,18           53.378,10 TL. 1.620,00 TL.
27 Kopçu Arsa        113 / 4 1018,10           45.814,50 TL. 1.400,00 TL.
28 Kopçu Arsa        117 / 1 1043,65           46.964,25 TL. 1.420,00 TL.
29 Kopçu Arsa        117 / 2 1053,67           47.415,15 TL. 1.430,00 TL.
30 Kopçu Arsa        121 / 3 1332,05           59.942,25 TL. 1.800,00 TL.
31 Kopçu Arsa        122 / 3 1361,15           61.251,75 TL. 1.850,00 TL.
32 Kopçu Arsa        123 / 1 1095,75           49.308,75 TL. 1.500,00 TL.
33 Kopçu Arsa        123 / 2 1280,68           57.630,60 TL. 1.750,00 TL.
34 Kopçu Arsa        123 / 3 1264,24           56.890,80 TL. 1.720,00 TL.
35 Kopçu Arsa        123 / 4 1275,19           57.383,55 TL. 1.750,00 TL.
36 Kopçu Arsa        123 / 5 1275,15           57.381,75 TL. 1.750,00 TL.
37 Kopçu Arsa        123 / 6 1102,64           49.618,80 TL. 1.500,00 TL.
38 Kopçu Arsa        123 / 7 1144,94           51.522,30 TL. 1.550,00 TL.
39 Kopçu Arsa        123 / 8 1380,85           62.138,25 TL. 1.900,00 TL.
40 Kopçu Arsa        123 / 9 1144,08           51.483,60 TL. 1.550,00 TL.
41 Kopçu Arsa        124 / 2 1292,08           58.143,60 TL. 1.750,00 TL.
42 Kopçu Arsa        124 / 3 1398,25           62.921,25 TL. 1.900,00 TL.
43 Kopçu Arsa        129 / 1 1352,04           60.841,80 TL. 1.850,00 TL.
44 Kopçu Arsa        129 / 2 1357,48           61.086,60 TL. 1.850,00 TL.
45 Kopçu Arsa        129 / 3 1331,75           59.928,75 TL. 1.800,00 TL.
46 Kopçu Arsa        129 / 4 1300,43           58.519,35 TL. 1.770,00 TL.
47 Kopçu Arsa        129 / 5 1282,72           57.722,40 TL. 1.750,00 TL.
48 Kopçu Arsa        129 / 6 1251,68           56.325,60 TL. 1.700,00 TL.
49 Kopçu Arsa        130 / 1 1080,27           48.612,15 TL. 1.470,00 TL.
50 Kopçu Arsa        130 / 2 1113,86           50.123,70 TL. 1.520,00 TL.
51 Kopçu Arsa        130 / 3 1100,60           49.527,00 TL. 1.500,00 TL.
52 Kopçu Arsa        130 / 4 1016,08           45.723,60 TL. 1.400,00 TL.
53 Kopçu Arsa        130 / 5 1048,14           47.166,30 TL. 1.430,00 TL.
54 Kopçu Arsa        130 / 6 1063,30           47.848,50 TL. 1.450,00 TL.
55 Kopçu Arsa        131 / 1 1448,75           65.193,75 TL. 2.000,00 TL.
56 Kopçu Arsa        131 / 2 1370,24           61.660,80 TL. 1.870,00 TL.
57 Kopçu Arsa        131 / 3 1165,15           52.431,75 TL. 1.600,00 TL.
58 Kopçu Arsa        131 / 4 1058,71           47.641,95 TL. 1.450,00 TL.
59 Kopçu Arsa        131 / 5 1172,81           52.776,45 TL. 1.600,00 TL.
60 Kopçu Arsa        131 / 6 1472,76           66.274,20 TL. 2.000,00 TL.
61 Kopçu Arsa        135 / 3 1060,19           47.708,55 TL. 1.450,00 TL.
62 Kopçu Arsa        135 / 4 1287,73           57.947,85 TL. 1.750,00 TL.
63 Kopçu Arsa        138 / 1 1055,92           47.516,40 TL. 1.450,00 TL.
64 Kopçu Arsa        138 / 2 1048,64           47.188,80 TL. 1.450,00 TL.
65 Kopçu Arsa        138 / 3 1023,71           46.066,95 TL. 1.400,00 TL.
66 Kopçu Arsa        138 / 4 1027,52           46.238,40 TL. 1.400,00 TL.
67 Kopçu Arsa        138 / 5 1054,99           47.474,55 TL. 1.450,00 TL.
68 Kopçu Arsa        138 / 6 1058,40           47.628,00 TL. 1.450,00 TL.
69 Kopçu Arsa        140 / 1 1008,40           45.378,00 TL. 1.380,00 TL.
70 Kopçu Arsa        140 / 2 1016,43           45.739,35 TL. 1.400,00 TL.
71 Kopçu Arsa        140 / 3 1028,62           46.287,90 TL. 1.400,00 TL.
72 Kopçu Arsa        140 / 4 1045,47           47.046,15 TL. 1.430,00 TL.
73 Kopçu Arsa        140 / 5 1004,69           45.211,05 TL. 1.370,00 TL.
74 Kopçu Arsa        140 / 6 1014,70           45.661,50 TL. 1.380,00 TL.
75 Kopçu Arsa        0/1309 25,00               1.125,00 TL.      35,00 TL.
76 Kopçu Arsa        0/1408 30,00                1.350,00 TL.      45,00 TL. 

2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

3- İhaleler 11 Ağustos 2020 Salı günü saat 10.30’dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 5’er dakika arayla Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye girecek istekliler geçici teminatı ihale saati öncesinde belediyemize yatıracaklardır.

5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler :
A) Gerçek Kişilerden :
1- Kanuni ikametgâh belgesi
2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
B) Tüzel Kişilerden :
1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
2- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2020 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
3- Tüzel kişiliğin imza sirküleri.
4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
6- İhaleye girecekler istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 10.00’a kadar teslim edeceklerdir.

İlan Olunur.  30.07.2020                                                                                                                                                        

Yahyalı Belediye Başkanlığı
Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör