360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
Haberler - Duyurular


T.C.

YAHYALI BELEDİYESİ

Konu:Askı İlanı 25/07/2022

İLYASLI MAHALLESİ L34-C-07-A-4-C NUMARALI PAFTADA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

Yahyalı Belediye Meclisinin 03/01/2022 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygun görülen İlyaslı Mahallesi L34-C-07-A-4-C no’lu paftada bulunan 1893 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın kuzeyinde yer alan mezarlıklardan dolayı bu kısmın “Ağaçlandırılacak Alan” olarak planlan değişikliği yapılması hususunda hazırlanan (UİP-38055824 plan işlem numaralı) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2022 tarih ve 12 sayılı kararına istinaden onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.

Askıya Çıkış Tarihi : 25/07/2022

Askıdan İniş Tarihi : 24/08/2022

----------------------------------------

Ali GÜRÜNLÜ Ali UYAR

Şehir Plancısı İmar ve Şehircilik Müdür V.

Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör