360 Sanal Tur   Yahyalı Panorama
Haberler - Duyurular

BURHANİYE MAHALLESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

6 Kasım 2019 - 501 kez okundu.

İ L A N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Burhaniye Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 43 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır.

S.No

Mahallesi

Cinsi

Ada

Parsel

Alanı m²

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

1

BURHANİYE

ARSA

101

12

387,39

19.400,00 TL

585,00 TL

2

BURHANİYE

ARSA

101

13

385,61

19.300,00 TL

580,00 TL

3

BURHANİYE

ARSA

101

14

468,39

23.400,00 TL

710,00 TL

4

BURHANİYE

ARSA

101

15

522,98

26.100,00 TL

790,00 TL

5

BURHANİYE

ARSA

101

16

554,39

27.700,00 TL

835,00 TL

6

BURHANİYE

ARSA

101

17

529,7

26.500,00 TL

795,00 TL

7

BURHANİYE

ARSA

101

18

831,59

41.600,00 TL

1.250,00 TL

8

BURHANİYE

ARSA

101

19

779,94

39.000,00 TL

1.170,00 TL

9

BURHANİYE

ARSA

101

20

914,02

45.700,00 TL

1.375,00 TL

10

BURHANİYE

ARSA

101

21

877,43

43.900,00 TL

1.320,00 TL

11

BURHANİYE

ARSA

101

22

570,62

28.500,00 TL

855,00 TL

12

BURHANİYE

ARSA

101

23

368,81

18.400,00 TL

555,00 TL

13

BURHANİYE

ARSA

101

24

383,26

19.200,00 TL

580,00 TL

14

BURHANİYE

ARSA

101

25

397,7

19.900,00 TL

600,00 TL

15

BURHANİYE

ARSA

101

26

412,15

20.600,00 TL

620,00 TL

16

BURHANİYE

ARSA

101

27

426,59

21.300,00 TL

640,00 TL

17

BURHANİYE

ARSA

101

28

441,04

22.000,00 TL

660,00 TL

18

BURHANİYE

ARSA

101

29

455,48

22.800,00 TL

685,00 TL

19

BURHANİYE

ARSA

101

30

469,93

23.500,00 TL

705,00 TL

20

BURHANİYE

ARSA

101

31

887,2

44.400,00 TL

1.335,00 TL

21

BURHANİYE

ARSA

101

32

1229,09

61.500,00 TL

1.850,00 TL

22

BURHANİYE

ARSA

101

33

580,39

29.000,00 TL

870,00 TL

23

BURHANİYE

ARSA

101

34

547,67

27.400,00 TL

825,00 TL

24

BURHANİYE

ARSA

101

35

511,4

25.600,00 TL

770,00 TL

25

BURHANİYE

ARSA

101

36

530,4

26.500,00 TL

795,00 TL

26

BURHANİYE

ARSA

101

37

524,66

26.200,00 TL

790,00 TL

27

BURHANİYE

ARSA

101

38

443,35

22.200,00 TL

670,00 TL

28

BURHANİYE

ARSA

101

39

457,48

22.900,00 TL

690,00 TL

29

BURHANİYE

ARSA

101

40

646,12

32.300,00 TL

970,00 TL

30

BURHANİYE

ARSA

101

41

596,05

29.800,00 TL

895,00 TL

31

BURHANİYE

ARSA

105

2

2833,89

141.700,00 TL

4.255,00 TL

32

BURHANİYE

ARSA

106

7

694,76

34.800,00 TL

1.045,00 TL

33

BURHANİYE

ARSA

106

8

453,8

22.700,00 TL

685,00 TL

34

BURHANİYE

ARSA

106

9

272,86

13.700,00 TL

415,00 TL

35

BURHANİYE

ARSA

106

10

333,5

16.700,00 TL

505,00 TL

36

BURHANİYE

ARSA

106

11

810,72

40.500,00 TL

1.215,00 TL

37

BURHANİYE

ARSA

106

12

601,77

30.100,00 TL

905,00 TL

38

BURHANİYE

ARSA

106

13

517,22

25.900,00 TL

780,00 TL

39

BURHANİYE

ARSA

106

14

1031,95

51.600,00 TL

1.550,00 TL

40

BURHANİYE

ARSA

106

15

1650,93

82.600,00 TL

2.480,00 TL

41

BURHANİYE

ARSA

106

16

964,18

48.200,00 TL

1.450,00 TL

42

BURHANİYE

ARSA

106

17

425,02

21.300,00 TL

640,00 TL

43

BURHANİYE

ARSA

106

18

307,61

15.400,00 TL

465,00 TL

2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

3- İhaleler 19 Kasım 2019 Salı günü saat 10.30’dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 5’er dakika arayla Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye girecek istekliler geçici teminatı ihale saati öncesinde belediyemize yatıracaklardır.

5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler :

A) Gerçek Kişilerden :

1- Kanuni ikametgâh belgesi

2- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

B) Tüzel Kişilerden :

1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.

2- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2019 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

3- Tüzel kişiliğin imza sirküleri.

4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

5- Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

6- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

6- İhaleye girecekler istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 10.00’a kadar teslim edeceklerdir.

İlan Olunur. 06.11.2019

Yahyalı Belediye Başkanlığı

Üye Olunan Birlikler
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Türkiye Belediyeler Birliği
Faydalı Bağlantılar
YAHYALI BELEDİYESİ © Copyright 2019
Web Tasarım Ajansı Medyatör