Anasayfa Genel FETULLAH MAHALLESİ L34-C-12-B-2-B, L34-C-12-B-2-C, L34-C-13-A-1-A, L34-C-13-A-1-D PAFTALARINDA UYGULAMA İMAR PLANI YAPILMASI

FETULLAH MAHALLESİ L34-C-12-B-2-B, L34-C-12-B-2-C, L34-C-13-A-1-A, L34-C-13-A-1-D PAFTALARINDA UYGULAMA İMAR PLANI YAPILMASI

0
0

Yahyalı Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih ve 72 sayılı kararı ile uygun görülen Fetullah Mahallesi L34-C-12-B-2-B, L34-C-12-B-2-C, L34-C-13-A-1-A, L34-C-13-A-1-D paftalarda bulunan 577 Ada 2 Parsel ’de yapılması planlanan “Beton Santrali” için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 tarih ve 2019/13 sayılı kararına istinaden onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.

Askıya Çıkış Tarihi : 28.05.2019
Askıdan İniş Tarihi : 27.06.2019

tbb tkb
Untitled-2