Anasayfa DUYURULAR YENİCE MAHALLESİ L34-C-18-A-1-C PAFTASINDA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

YENİCE MAHALLESİ L34-C-18-A-1-C PAFTASINDA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

0
0

Yahyalı Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun
görülen Yenice Mahallesi L34-C-18-A-1-C pafta ve 440 Ada 3 parsel nolu taşınmazın
bulunduğu alanda park ve konut alanı olarak planlı alandaki 7 metrelik yaya yolu
alanın kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kayseri
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 tarih ve 219 sayılı kararına istinaden
onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar
Yapım Yönetmeliğinin 33 maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün
süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlan Olunur.
Askıya Çıkış Tarihi : 26.07.2018
Askıdan İniş Tarihi : 25.08.2018

tbb tkb