Anasayfa DUYURULAR YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE HİZMET ALIMI SURETİYLE ÇALIŞTIRILANLARIN BAŞVURU SONUÇLARI

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE HİZMET ALIMI SURETİYLE ÇALIŞTIRILANLARIN BAŞVURU SONUÇLARI

0
0

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğin ilgili maddeleri gereğince belediyemizce yapılacak işlemler tamamlanmış olup, başvuruların incelenmesi neticesinde 88 kişinin başvurusu kabul edilmiş, 6 kişinin başvurusu ise şartları taşımadığından dolayı reddedilmiştir.
Tebliğ’in 36’ıncı maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca sınava girme hakkı elde edemeyenler ilan tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde itiraz komisyonuna yazılı olarak başvuruda bulunabileceklerdir.
İlan Olunur.

EKLER
1- Başvurusu Kabul Edilenlerin Listesi
2- Başvurusu Reddedilenlerin Listesi

tbb tkb