Anasayfa DUYURULAR YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE HİZMET ALIMI SURETİYLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN BELEDİYE ŞİRKETİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV DUYURUSU

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE HİZMET ALIMI SURETİYLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN BELEDİYE ŞİRKETİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV DUYURUSU

0
0

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğin, Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı Başlıklı 39. Maddesine istinaden işçi statüsüne geçirilecek hak sahiplerine yapılacak sınav, ekli listede belirtilen tarih ve saatte “Sözlü Sınav” şeklinde yapılacaktır.
Sınava katılacak hak sahiplerinin sınav günü ve saatinde sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir.
Yapılan ilan tebliğ hükmünde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlan Olunur.

EK
1- Sınav Takvimi Listesi

tbb tkb