Anasayfa DUYURULAR MUHTELİF PAFTALARDA UYGULAMA İMAR PLANI YAPILMASI

MUHTELİF PAFTALARDA UYGULAMA İMAR PLANI YAPILMASI

0
0

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2018 tarih ve 277 sayılı kararı
ile onaylanan Dikme Mahallesi M34B03B3A, M34B03B3B, M34B03B3C, M34B03B3D,
M34B03B4B, M34B04A1B, M34B04A2A, M34B04A2B, M34B04A2C, M34B04A2D,
M34B04A3B, M34B04A4A, M34B04A4B, M34B04A4C, M34B04A4D, M34B04B1A,
M34B04B1B, M34B04B1D, M34B04B2A, M34B04B2D, M34B04B3C, M34B04B3D,
M34B04B4A, M34B04B4C, M34B04B4D, M34B04C1A, M34B04C1B, M34B04C1C,
M34B04C1D, M34B04C2A, M34B04C2B, M34B04C2C, M34B04C2D, M34B04C3C,
M34B04C3D, M34B04C4A, M34B04C4B, M34B04D1B, M34B04D2A, M34B04D2B,
M34B04D2C, M34B05A3C, M34B05A3D, M34B05A4B, M34B05A4C, M34B05A4D,
M34B05C1A, M34B05C4C, M34B05C4D, M34B05D1A, M34B05D1B, M34B05D1C,
M34B05D1D, M34B05D2A, M34B05D2B, M34B05D2C, M34B05D3A, M34B05D3B,
M34B05D3C, M34B05D3D, M34B05D4B, M34B05D4C, M34B05D4D, M34B10A2A,
M34B10A2B, M34B10B1A pafta no’lu taşınmazların bulunduğu alanda 25 adet Türbin,
Şalt Tesisi, İdari Tesis ve bağlantı yollarından oluşan Erciyes RES projesi kapsamında
1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b
maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33 maddesi gereğince
Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlan Olunur.
Askıya Çıkış Tarihi : 26.07.2018
Askıdan İniş Tarihi : 25.08.2018

tbb tkb