Anasayfa DUYURULAR İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

0
0

100. YIL MAH. L34-C-13-D-1-C , L34-C-13-D-4-B PAFTA, 49 ADA, 149 NOLU PARSELDE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Yahyalı Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 107 sayılı kararı ile uygun görülen 100. Yıl Mahallesi L34-C-13-D-1-C, L34-C-13-D-4-B pafta nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Resmi Kurum Alanı” olarak planlı 49 ada, 149 nolu parselin bulunduğu alanın “Sağlık Tesisi Alanı” olarak plan değişikliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 tarih ve 25 sayılı kararı ile değiştirilerek kabul edilmiş ve karara istinaden onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.

Askıya Çıkış Tarihi : 07.08.2017
Askıdan İniş Tarihi : 06.09.2017

——————————————

100. YIL MAH. L34-C-13-D-4-C PAFTA, 1142 ADA, 1 NOLU PARSELDE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Yahyalı Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 108 sayılı kararı ile uygun görülen 100. Yıl Mahallesi L34-C-13-D-4-C pafta nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Resmi Kurum Alanı” olarak planlı 1142 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanın “Ticaret Alanı” olarak plan değişikliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 tarih ve 26 sayılı kararı ile değiştirilerek kabul edilmiş ve bu karara istinaden onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.

Askıya Çıkış Tarihi : 07.08.2017
Askıdan İniş Tarihi : 06.09.2017

——————————————

YENİCE MAH. L34-C-25-A-4-A, L34-C-25-A-4-B PAFTA, 665 ADA, 124 NOLU PARSELDE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Yahyalı Belediye Meclisinin 02.12.2017 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun görülen Yenice Mahallesi L34-C-25-A-4-A, L34-C-25-A-4-B pafta nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerjisi)” olarak planlı 665 ada, 124 nolu parselin bulunduğu alanın içerisinden doğu-batı doğrultusunda 7 metre genişliğinde yol açılması ile ilgili plan değişikliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2017 tarih ve 262 sayılı kararına istinaden onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.

Askıya Çıkış Tarihi : 07.08.2017
Askıdan İniş Tarihi : 06.09.2017

——————————————

ÇİĞİLLİ MAH. L34-C-13-D-1-C PAFTA, 49 ADA, 127 NOLU PARSELDE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Yahyalı Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen Çiğilli Mahallesi L34-C-13-D-1-C pafta nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Konut Alanı ve Yol” olarak planlı 49 ada, 127 parselin bulunduğu alanın, “Konut Alanı” olarak plan değişikliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2017 tarih ve 262 sayılı kararına istinaden onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.

Askıya Çıkış Tarihi : 07.08.2017
Askıdan İniş Tarihi : 06.09.2017

——————————————

İLYASLI MAH. L34-C-06-B-3-A PAFTA, 1031 NOLU PARSELDE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Yahyalı Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih ve 53 sayılı kararı ile uygun görülen İlyaslı Mahallesi L34-C-06-B-3-A pafta nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Depolama Alanı” olarak planlı 1031 nolu parselin bulunduğu alandaki KAKS: 0,30 olarak planlı yerin KAKS: 0,50 olarak plan değişikliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2017 tarih ve 262 sayılı kararına istinaden onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.

Askıya Çıkış Tarihi : 07.08.2017
Askıdan İniş Tarihi : 06.09.2017

——————————————

tbb tkb
Untitled-2