Anasayfa DUYURULAR FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI (GERİ DÖNÜŞÜM)

FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI (GERİ DÖNÜŞÜM)

0
0

FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI (GERİ DÖNÜŞÜM)

İ L A N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Fevziçakmak Mahallesinde muhtelif adalarda yapılan 18. Madde uygulaması Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2013/754 Esas ve 2014/1060 nolu kararı ile imar uygulamasının iptaline karar verilmiş, bu karar Danıştay 6. Dairesinin 2015/1427 Esas, 2017/5982 nolu kararı ile onanmış ve bu karar doğrultusunda 18. Madde uygulamasının geri dönüşüm parselasyon planı 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince askıya çıkartılmış olup, 25.01.2018 Perşembe günü askıdan indirilmek üzere 1 ay süre ile askıda kalacaktır.

İlan Olunur.

Askıya Çıkış Tarihi : 26.12.2017
Askıdan İniş Tarihi : 25.01.2018

tbb tkb