Anasayfa DUYURULAR DEREBAĞ MAHALLESİ 19Ö-1-C ve 19Ö-1-B PAFTALARDA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

DEREBAĞ MAHALLESİ 19Ö-1-C ve 19Ö-1-B PAFTALARDA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

0
0

Yahyalı Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun
görülen Derebağ Mahallesi 19Ö-1-C ve 19Ö-1-B pafta nolu taşınmazların bulunduğu
alanda atıl durumdaki yönetim alanları ve sanayi alanlarının gelişme konut alanı olarak
planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kayseri
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarih ve 266 sayılı kararına istinaden
onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar
Yapım Yönetmeliğinin 33 maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün
süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlan Olunur.
Askıya Çıkış Tarihi : 26.07.2018
Askıdan İniş Tarihi : 25.08.2018

tbb tkb