Anasayfa DUYURULAR ÇİĞİLLİ MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI (DÜZELTME)

ÇİĞİLLİ MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI (DÜZELTME)

0
0

İ L A N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Çiğilli Mahallesi Kontlar Sokak – Hicret Sokak arasında muhtelif adalarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapımı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 15.02.2017 tarih ve 341 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan parselasyon planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar sonucunda düzenleme yapılmış ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 26.04.2017 tarih ve 616 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Parselasyon planındaki mülkiyeti belediyemize ait 100 ada, 126 nolu parselin teknik açıdan düzenleme sahası dışında bırakılması gerektiğinden tekrar düzenleme yapılmış ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 12.07.2017 tarih ve 1092 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Düzenlemeye ait kroki ve dağıtım cetvelleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 20.07.2017 Perşembe günü askıya çıkartılmış olup, 19.08.2017 Cumartesi günü askıdan indirilmek üzere 1 ay süre ile askıda kalacaktır.

İlan Olunur.

tbb tkb
Untitled-2