Anasayfa DUYURULAR ÇİĞİLLİ MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI

ÇİĞİLLİ MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI

0
0

İ L A N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Çiğilli Mahallesi Kontlar Sokak – Hicret Sokak arasında muhtelif adalarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapımı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 15.02.2017 tarih ve 341 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan parselasyon planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar sonucunda tekrar düzenleme yapılmış ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 26.04.2017 tarih ve 616 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Düzenlemeye ait kroki ve dağıtım cetvelleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 05.05.2017 Cuma günü askıya çıkartılmış olup, 05.06.2017 Pazartesi günü askıdan indirilmek üzere 1 ay süre ile askıda kalacaktır.

İlan Olunur.

tbb tkb
Untitled-2