Anasayfa DUYURULAR BÜYÜKÇAKIR MAHALLESİ M34-B-24-D-1-B PAFTASINDA UYGULAMA İMAR PLANI YAPILMASI

BÜYÜKÇAKIR MAHALLESİ M34-B-24-D-1-B PAFTASINDA UYGULAMA İMAR PLANI YAPILMASI

0
0

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2019 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülüp onaylanmış Büyükçakır Mahallesi M34-B-24-D-1-B Paftasında bulunan144 Ada 78 Parsel no’lu Orman kadastrosuna bağlı taşınmazın kuzey batı kısmında 7811 m2’lik alan “Eğitim Tesisi” yapılması amacıyla ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.

Askıya Çıkış Tarihi : 28.05.2019
Askıdan İniş Tarihi : 27.06.2019

tbb tkb
Untitled-2