Anasayfa DUYURULAR 696 SAYILI KHK GEREĞİ İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI

696 SAYILI KHK GEREĞİ İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI

0
0

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğin 39. maddesi gereğince başvuruları kabul edilerek sınava girmelerinde sakınca görülmeyen şirket personellerinin sınav işlemleri 19.03.2018 Pazartesi günü “Sözlü Sınav” olarak yapılmış olup, sınav sonuç listesi ekte sunulmuştur.
Yapılan ilan tebliğ hükmünde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlan Olunur.

EK
Sınav Sonuç Listesi

tbb tkb