Anasayfa DUYURULAR 100. YIL MAHALLESİ L34-C-12-C-3-B, L34-C-12-C-3-C, L34-C-13-D-4-A ve L34-C-13-D-4-D PAFTALARINDA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

100. YIL MAHALLESİ L34-C-12-C-3-B, L34-C-12-C-3-C, L34-C-13-D-4-A ve L34-C-13-D-4-D PAFTALARINDA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

0
0

Yahyalı Belediye Meclisinin 07.11.2018 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen 100.Yıl Mahallesi L34-C-12-C-3-B, L34-C-12-C-3-C, L34-C-13-D-4-A ve L34-C-13-D-4-D paftalarda bulunan 358 Ada 76 Parsel ’in üzerinden geçen 10 metrelik taşıt yolunun yine aynı parselde kalmak şartıyla güney yönünde kaydırılmasına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2018 tarih ve 2018/466 sayılı kararına istinaden onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.

Askıya Çıkış Tarihi : 28.05.2019
Askıdan İniş Tarihi : 27.06.2019

tbb tkb
Untitled-2