Anasayfa DUYURULAR

DUYURULAR

TAŞHAN MAHALLESİ TAŞINMAZ SATIŞ

1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Taşhan Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 4 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır. 2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 3- İhaleler 15 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 10.30’dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 5’er dakika [...]

DEREBAĞ MAHALLESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

DEREBAĞ MAHALLESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Derebağ Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 7 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır. 2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 3- İhaleler 6 Ağustos 2019 Salı günü saat 10.30’dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 5’er dakika [...]

TAŞHAN MAHALLESİ TAŞINMAZ SATIŞ

HURDA ARAÇ SATIŞ İLANI

İ L A N BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1- Belediyemize ait ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı hurdaya ayrılan aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 9 adet hurda araç, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır. 2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 3- İhale 16 Temmuz 2019 Salı [...]

TAŞHAN MAHALLESİ TAŞINMAZ SATIŞ

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Derebağ, Gazibeyli ve Kapuzbaşı Mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 12 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır. 2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 3- İhaleler 11 Haziran 2019 Salı günü saat 10.30’dan itibaren yukarıdaki sıraya [...]

TAŞHAN MAHALLESİ TAŞINMAZ SATIŞ

BÜYÜKÇAKIR MAHALLESİ M34-B-24-D-1-B PAFTASINDA UYGULAMA İMAR PLANI YAPILMASI

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2019 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülüp onaylanmış Büyükçakır Mahallesi M34-B-24-D-1-B Paftasında bulunan144 Ada 78 Parsel no’lu Orman kadastrosuna bağlı taşınmazın kuzey batı kısmında 7811 m2’lik alan “Eğitim Tesisi” yapılması amacıyla ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. [...]

TAŞHAN MAHALLESİ TAŞINMAZ SATIŞ

ÇİĞİLLİ MAHALLESİ L34-C-13-D-1-B PAFTASINDA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

Yahyalı Belediye Meclisinin 07.11.2018 tarih ve 83 sayılı kararı ile uygun görülen Çiğilli Mahallesi L34-C-13-D-1-B paftasında bulunan 1124 Ada 1 Parsel ’de bulunan kuran kursunun fiili durumuna uygun olarak “Sosyal Tesis Alanı” olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2018 tarih ve 2018/466 sayılı kararına istinaden onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar [...]

TAŞHAN MAHALLESİ TAŞINMAZ SATIŞ

100. YIL MAHALLESİ L34-C-12-C-3-B, L34-C-12-C-3-C, L34-C-13-D-4-A ve L34-C-13-D-4-D PAFTALARINDA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

Yahyalı Belediye Meclisinin 07.11.2018 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülen 100.Yıl Mahallesi L34-C-12-C-3-B, L34-C-12-C-3-C, L34-C-13-D-4-A ve L34-C-13-D-4-D paftalarda bulunan 358 Ada 76 Parsel ’in üzerinden geçen 10 metrelik taşıt yolunun yine aynı parselde kalmak şartıyla güney yönünde kaydırılmasına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2018 tarih ve 2018/466 [...]

TAŞHAN MAHALLESİ TAŞINMAZ SATIŞ

KİRALIK İŞYERİ VE BAHÇE İLANI

1- Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Fetullah Mahallesindeki 1 adet parsel ve Seydili Mahallesi İşhanı binasındaki 1 adet işyeri 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihale edilmek suretiyle 3 yıllığına kiraya verilecektir. 2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 3- İhaleler 5 Mart 2019 Salı günü saat 14.00’dan [...]

TAŞHAN MAHALLESİ TAŞINMAZ SATIŞ

tbb tkb
Untitled-2