Anasayfa Basın Yayın

Basın Yayın

KOPÇU TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

İ L A N BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Mülkiyeti Belediyemize ait Kopçu Mahallesinde bulunan 6 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır. 2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 3- İhaleler 18 Eylül 2018 Salı günü saat 14.00'dan [...]

100. Yıl Mahallesi Taşınmaz Satış İlanı

1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Mülkiyeti Belediyemize ait 100. Yıl mahallesinde bulunan 2 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır. 2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 3- İhaleler 11 Eylül 2018 Salı günü saat 14.00'dan itibaren yukarıdaki sıraya göre 10’ar [...]

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- Aşağıda özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Fetullah, 100. Yıl ve Gazibeyli Mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 3 adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır. 2- İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 3- İhaleler 14 Ağustos 2018 Salı günü saat 14.00’dan itibaren yukarıdaki [...]

YENİCE MAHALLESİ L34-C-18-A-1-C PAFTASINDA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

Yahyalı Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülen Yenice Mahallesi L34-C-18-A-1-C pafta ve 440 Ada 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda park ve konut alanı olarak planlı alandaki 7 metrelik yaya yolu alanın kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 tarih ve 219 sayılı kararına [...]

DEREBAĞ MAHALLESİ 19Ö-1-C ve 19Ö-1-B PAFTALARDA UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

Yahyalı Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülen Derebağ Mahallesi 19Ö-1-C ve 19Ö-1-B pafta nolu taşınmazların bulunduğu alanda atıl durumdaki yönetim alanları ve sanayi alanlarının gelişme konut alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarih ve 266 sayılı kararına istinaden onaylanmış olup, 3194 [...]

MUHTELİF PAFTALARDA UYGULAMA İMAR PLANI YAPILMASI

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2018 tarih ve 277 sayılı kararı ile onaylanan Dikme Mahallesi M34B03B3A, M34B03B3B, M34B03B3C, M34B03B3D, M34B03B4B, M34B04A1B, M34B04A2A, M34B04A2B, M34B04A2C, M34B04A2D, M34B04A3B, M34B04A4A, M34B04A4B, M34B04A4C, M34B04A4D, M34B04B1A, M34B04B1B, M34B04B1D, M34B04B2A, M34B04B2D, M34B04B3C, M34B04B3D, M34B04B4A, M34B04B4C, M34B04B4D, M34B04C1A, M34B04C1B, M34B04C1C, M34B04C1D, M34B04C2A, M34B04C2B, M34B04C2C, M34B04C2D, M34B04C3C, M34B04C3D, M34B04C4A, M34B04C4B, M34B04D1B, M34B04D2A, M34B04D2B, M34B04D2C, [...]

ÇİĞİLLİ-İSMET-FETULLAH MAHALLELERİ 18.MADDE UYGULAMASI

İlçemiz Çiğilli-İsmet-Fetullah mahallelerinde muhtelif adalarda yapılan 18. Madde uygulaması Kayseri 1. İdare mahkemesinin 2006/3007 Esas ve 2007/1861 nolu Kararı ile bozulmuş ve bu karar doğrultusunda geri dönüşümü yapılıp yenilenen imar uygulamasının parselasyon planı 3194 sayılı imar kanununun ilgili maddeler gereğince askıya çıkartılmış olup, 22/08/2018 Çarşamba Günü askıdan indirilmek üzere 1 ay süre ile askıda kalacaktır. [...]

GAZİBEYLİ, KAVACIK VE SEYDİLİ MAHALLELERİ 18.MADDE UYGULAMASI

İlçemiz Gazibeyli, Kavacık ve Seydili Mahallelerinde muhtelif adalarda yapılan 18. Madde uygulaması Kayseri 1. İdare mahkemesinin 2015/720 Esas ve 2016/434 nolu Kararı ile bozulmuş ve bu karar doğrultusunda geri dönüşümü yapılıp yenilenen imar uygulamasına yapılan itirazlar sonucunda tekrar hazırlanan parselasyon planı 3194 sayılı imar kanununun ilgili maddeler gereğince askıya çıkartılmış olup, 10,08.2018 Cuma Günü askıdan [...]
tbb tkb